top of page

Humor bij culturele verschillen

Humor in een bedrijf met ruim 20 verschillende nationaliteiten, hoe ga je daarmee om? Voor OMRT is dat een dagelijkse werkelijkheid. OMRT is een scale-up met een jong maar divers team en de managers en medewerkers zetten graag humor in. Maar hoe bewaak je iedereens grenzen? Zeker als je zelf de Hollandse directheid gewend bent.


Twee weken geleden gaf ik een training bij OMRT. Naast het gebruikelijke 'hoe zet humor in als middel?' stonden we in deze training extra stil bij culturele verschillen in humor. Waarom vindt de één iets grappig en de ander niet óf zelfs aanstootgevend? (Spoiler: de factoren waardoor mensen gaan lachen zijn over de wereld universeel, de onderwerpen niet.)

We hadden een fijne open discussie, waarin we vragen tackelden als:

- Mag je overal grappen over maken in de context van werk?

- Kan je onderwerpen verbieden en is dat verstandig?

- Hoe maak je een grappen die voor iedereen in het bedrijf leuk zijn?


Soms zijn serieuze gesprekken nodig om die serieusheid los te kunnen laten. Na de discussie hebben dan we ook ruim de tijd genomen om grappen te maken.


Bedankt Bijn Worms voor de uitnodiging en de leuke middag!

OMRT X Humor Loont

***𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙨𝙡𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙨 𝙢𝙖𝙙𝙚 𝙥𝙤𝙨𝙨𝙞𝙗𝙡𝙚 𝙗𝙮 𝘾𝙝𝙖𝙩𝙂𝙋𝙏***


Humor in a company with over 20 different nationalities, how do you deal with that? For OMRT, this is a daily reality. OMRT is a scale-up with a young but diverse team, and the managers and employees enjoy using humor. But how do you ensure that everyone's boundaries are respected? Especially when you're accustomed to the Dutch directness.

Two weeks ago, I gave a training session at OMRT. In addition to the usual 'how to use humor as a tool?' we took extra time in this training to focus on cultural differences in humor. Why does one person find something funny while another finds it offensive? (Spoiler: the factors that make people laugh are universal, but the topics are not.)

We had a nice open discussion, addressing questions such as:

- Is it acceptable to joke about anything in the context of work?

- Can you prohibit certain topics, and is that wise?

- How do you make jokes that are enjoyable for everyone in the company?


Sometimes, serious discussions are necessary to be able to let go of seriousness. Therefore, after the discussion we also took plenty of time to make jokes.


Thanks Bijn for the invitation and the enjoyable afternoon!


Comments


bottom of page